پروژه حیاط منزل ویلایی

کاربری پیاده رو بتن متخلخل بدون بازیافت آب

اجرای بتن متخلخل ????

با تشکر از جناب آقای زیودار، مشاور و حمایتگر گروه آکام سازه

مشتریآقای زیودار
طراحشرکت آکام سازه درفک
موادسیمان، بتن، لوله
مدت زمان۴ هفته
مساحت۸۰ مترمربع
محل اجراآستانه اشرفیه