نجات زمین، نجات زندگی

بخشی از مشکلات موجود : 1. بحران کمبود آب: با توجه به خشکسالی های مکرر در چند سال اخیر، کشور ما در معرض خطر بحران کمبود آب قرار دارد، که در یکی از سایت های هواشناسی آمریکا پیش بینی شده است، ایران در سال 2025 دچار بحران کم آبی قرار خواهد گرفت. 2. آب...

ادامه مطلب