بتن متخلخل چیست؟

بتن متخلخل چیست؟ یکی از انواع رو سازی های با مقاومت مناسب می باشد که اجازه عبور آب را از خود می‌دهد. تخلخل این بتن به دلیل استفاده از سنگدانه های درشت و یک اندازه در ساخت آن است. در این بتن از مصالح ریزدانه یا به مقدار کم یا در کل استفاده نمی‌شود....

ادامه مطلب